Video-článok: Ako bude fungovať Linhartov Potravinový Semafor ?!

Autor: Patrick Linhart | 18.11.2020 o 12:23 | (upravené 19.11.2020 o 12:31) Karma článku: 0,00 | Prečítané:  210x

Tento článok spoločne s videom vysvetľuje ako bude fungovať Potravinový Semafor a aký je rozdiel medzi tým našim a európskym.

Rád by som vás všetkých oboznámil o pripravovanom Potravinovom Semafore, ktorý bude predložený poslancom NRSR Patrickom Linhartom, BSc v NRSR ako novelu zákona č.152.

V krátkosti a v ľudskej reči sa jedná o Potravinový Semafor.

Potravinový Semafor je nástroj na to, aby mal kupujúci všetky potrebné informácie o produkte, ktorý si práve kupuje a to v digitalizovanej podobe. Je jedno, či je kupujúci konečný spotrebiteľ, nákupca z maloobchodnej siete, alebo gastro prevádzka verejného stravovania v škôlke.  Potravinový Semafor dokáže na základe vlastného nastavenia spotrebiteľom v rýchlosti vyhodnotiť, či je produkt pre daného spotrebiteľa vhodný, alebo nie.

 Novela zákona rieši iba dva body:

1.  bod  je o Registri Potravín (webový portál / softwér s databázou produktov), kde môžu výrobcovia dobrovoľne zadať informáciu o svojom produkte v digitalizovanej podobe a kde budú Ministerstvom pôdohospodárstva implementované filtre, k čomu ich zaviaže bod číslo 2 Návrhu novely zákona. Filtre sú nazvané „Kritériami“.

2.  bod  Zaväzuje Ministerstvo Pôdohospodárstva a Rozvoja Vidieka pre zavedenie výkonného nariadenia – k zavedeniu základných kritérií, ktoré si môže spotrebiteľ aktivovať, či deaktivovať a nastavovať si ich teda sám podľa vlastného rozhodnutia.

Tieto plne personalizované filtre (kritériá), ktoré si samotný spotrebiteľ môže zapnúť / vypnúť, rozhodnú o tom, či spotrebiteľovi bude potravina softwérom odporučená. Odporúčanie je znázornené ZELENOU farbou. Kvôli jednoduchosti použitia v obchodoch bude vyvinutá aj mobilná aplikácia, ktorá bude nadväzovať na základe vzniku už spomínaného Registra Potravín pre Potravinový Semafor.

„Rozhodovať o tom, či je pre spotrebiteľa potravina vhodná bude teda jedine sám spotrebiteľ, a to na základe vlastného rozhodnutia vďaka plne personalizovanému nastaveniu filtrov, čiže kritérií“.

Tu je príklad výberu kritérií (filtrov) samotným spotrebiteľom:

 

Na názornom príklade v priloženom obrázku si spotrebiteľ aktivoval:

  1. Produkt bez lepku (pretože je alergický na lepok)
  2. Produkt bez syntetických prídavných látok
  3. Zdravšiu verziu produktov podľa kritérií NutriScore / Nutrinform Battery používaného v EÚ (menej cukru, soli, tuku...)
  4. Produkt vytvorený zo 75% slovenských surovín a balený na Slovensku (čiže iba s oceneniami Značky Kvality SK)

 

Kritériá Potravinového Semaforu sú:

  1. Alergény
  2. Použitie syntetických prídavných látok
  3. Zdravie (Nutrinform Battery / NutriScore)
  4. Ocenenia spojené s mierou požitia pesticídov ako BIO a spojené s garantom pôvodu ako Značka Kvality SK
  5. Druh použitého obalu
  6. Zverejňovanie výsledkov testov samotným výrobcom produktu na báze dobrovoľnosti

Na register potravín a aplikáciu, ako aj na prevádzkovanie bolo vyčlenených 120 tisíc eur na dobu troch rokov (vrátane výroby webu, mobilnej aplikácie a prevádzkovania). Registrácia produktov bude pre výrobcu zdarma. Rovnako bude zdarma pre spotrebiteľov mobilná aplikácia Potravinový Semafor. Projekt nebude musieť prejsť EÚ notifikáciou a je dobrovoľný a plne personalizovaný podľa nastavení samotným spotrebiteľom. Jeho súčasťou bude už notifikovaný NutriScore, prípadne Nutrinform Battery, ako aj už existujúce označenia Bio, alebo ocenenia ako Značka Kvality SK podľa  Zásad udeľovania ocenenia.

Som toho názoru, že téma potravín by nemala byť témou politizovania a spoločný záujem o transparentné potraviny nás má spájať naprieč celým politickým spektrom. Hlavne pokiaľ ide iba o transparentnosť potravinového produktu s použitím toho, čo je už o produkte známe, s tým rozdielom, že to bude v jednoduchšej digitálnej forme.

Prvé čítanie tohto návrhu poslanca Patricka Linharta, BSc. bude prebiehať na Novembrovej schôdzi NRSR.

Po prvom čítaní v parlamente bude návrh následne prejednaný na gestorskom Výbore NRSR, ktorým je Výbor pre pôdohospodárstvo a životné prostredie. Je možné, že parlamentné plénum bude požadovať pre ďalšie schválenie jasne dané kritériá Potravinového Semaforu ešte pred jeho ďalším, čiže druhým a tretím schvaľovaním v parlamente. Znamená to, že pozmeňovacím návrhom by sa doplnilo 6 kritérií a aplikovalo už do novely zákona, čiže kompetencie vytvorenia kritérií by sa preniesli z ministerstva na parlament a budú pevne dané. Druhé a tretie čítanie bude pravdepodobne v Januári/Februári 2021.

Zákon teda pôjde do platnosti oneskorene a MPRV bude mať na spustenie necelý rok.

Spustenie Potravinového Semaforu sa plánuje na 1.1. 2022.

 

Aký je rozdiel medzi Európskym Systémom a našim Potravinovým Semaforom?

Často si poniektorí ľudia mýlia pripravovanú digitalizáciu informácií o produkte (čiže náš plne personalizovaný Potravinový Semafor so šiestimi kritériami) s európskym Nutri-Score (alebo Nutrinform). Európsky NutriScore, tlačený na obaly produktov, je iba jedným zo šiestich kritérií Potravinového Semaforu, ktorý prenáša tlačené označenia na obaloch do digitálnej transparentnejšej podoby.

Je preto dosť mýlne si túto digitalizáciu obalov so šiestimi kritériami zamieňať s jedným kritériom zo šiestich a nazývať to tým istým. Bohužiaľ, chápem tlak lobistov a nepoctivých výrobcov, či prebaľovačov a podvodníkov s oprávnenými obavami o poklese zisku z predaja ich produktov. Po zavedení Potravinového Semaforu totiž predpokladám, že dôjde k väčšej transparentnosti predávaných produktov, čo bude značnou nevýhodou pre tých výrobcov, ktorí majú čo skrývať. Naopak, pre tých, ktorí sa budú chcieť stať transparentnými, bude Potravinový Semafor pomocným marketingovým nástrojom pre podporu predaja ich produktov.

 

Potravinový Semafor mylne zamieňaný za NutriScore, alebo Nutrinform.

V poslednom období som bol svedkom zámernej dezinformačnej kampane v poniektorých médiách. Preto by som rád uviedol na pravú mieru fakt, že náš digitalizovaný Potravinový Semafor nemožno zamieňať za európsky NutriScore, alebo Nutrinform v tlačenej podobe na obaloch, pričom vysvetlím aj niečo ohľadom Nutrinform a Nutriscore.

Každopádne, Nutrinform (Nutriscore) bude iba jednou z kategórií, ktorú v digitálnej podobe aplikácie môže spotrebiteľ použiť, no aj nepoužiť! A tak jeho rozhodnutie napríklad nepoužiť kritérium na ohodnotenie vhodnosti produktu (Nutrinform/Nutriscore) môže kompletne ovplyvniť výsledný fakt, či mu bude daný produkt odporúčaný, alebo nie. Rovnako tak môže byť alergikovi na lepok po aktivácii kritéria Alergény neodporúčaný pšeničný chlieb, ktorý obsahuje lepok.

 

Čo je Nutriscore a Nutrinform?

Francúzsko zaviedlo NutriScore, Taliansko ako odozvu na zavedený francúzsky NutriScore, ktorý nevyhovoval ich podmienkam a zvyku stravovania zaviedlo takzvaný Nutrinform Battery. Každopádne, či už budeme používať v našom plne personalizovanom Potravinovom Semafore Nutri-Score, alebo Nutrinform, jedná sa iba o jednu z niekoľkých kritérií, ktorú môžeme ľudovo nazývať kritériom Zdravia. Obe európske alternatívy totiž ohodnocujú potravinu na základe množstva určitých zložiek produktu s ich dopadom na naše zdravie.

EÚ sa plánuje dohodnúť na používaní Nutri-Score, alebo inej formy ohodnocovania tzv. nezdravých látok v potravine v roku 2022, no to nie je vôbec isté, keďže sa štáty nevedia dohodnúť, na základe akého modelu bude vyhodnocovaný pomer tukov, cukrov atď., preto som v tejto otázke dosť skeptický.

Nutrinform  predstavuje objem kalórií, tukov, nenasýtených mastných kyselín, cukru a sodíka v jednotlivej porcii produktu a porovnáva percento týchto zložiek s dennou odporúčanou dávkou (DOD, RDI, GDA).

Na druhej strane francúzsky Nutri-Score klasifikuje produkty piatimi farbami a písmenami od A do E s tým, že podáva okamžitú informáciu o produkte ako celku. Rovnako aj britský model používal pomer týchto látok na 100 mg (alebo 150 ml pre produkt v tekutom stave).

Použitie britského modelu bolo pôvodne aj odporúčané Úradom Verejného Zdravia, no tento model už nie je aktuálny.

NutriScore oproti Nutrinform zlyháva v tom, že propaguje za zdravší napríklad kolový nápoj so sladidlom, kde mu NutriScore dáva zelenú pred olivovým olejom, ktorému dáva NutriScore červenú (kvôli množstvu tuku), no Nutrinform mu ptideľuje už zelenú. Ďalším príkladom kde NutriScore oproti Nutrinform-u podľa Talianov zlyháva, je u typických talianskych produktov ako Parmigiano Reggiano a Grana Padano. Práve z tohto hľadiska uprednostňujú Taliani ich taliansku verziu, čiže Nutrinform namiesto francúzskeho NutriScore. Osobne sa prikláňam k jednému zo šiestich kritérií k používaniu talianskeho modelu Nutrinform Battery z dôvodu, že aj v prípade slovenskej bryndze by sme v prípade hodnotenia francúzskym systémom NutriScore dopadli rovnako. Pritom má bryndza na ľudský organizmus pozitívne účinky a nie je možné tento výrobok posudzovať iba na základe množstva tukov nachádzajúcich sa v 100 mg. Každopádne, som proti tomu, aby bol napríklad spomínaný kolový výrobok s cukrom ohodnotený červenou kvôli výške použitého cukru vs. Kolového výrobku so syntetickým sladidlom, ktorý dostane podľa európskeho kritéria zelenú.

Preto pokladám použitie viacerých kritérií ako nevyhnutné. Európsky NutriScore nahráva akurát tak lobistom a im prisluhovačom a zavádza zákazníka. Preto musí byť kritérií viac, musia byť založené na potrebách a požiadavkách zákazníka a preto vzniká transparentnejší a modernejší model digitalizácie informácií tlačených na obaloch prenesených do elektronickej podoby so softvérom, ktorý ohodnotí produkt podľa jeho vlastných nastavení.

Ten sa volá Potravinový Semafor.

Nepokladám teda za dostatočné posudzovanie výrobku na základe iba jedného kritéria, keďže európsky model jedného kritéria sa zameriava iba na množstvo tukov, sodíka, nenasýtených mastných kyselín a cukru, no nezahŕňa ako bol produkt pestovaný, či boli použité pesticídy a v akom rozmere, ako je balený, či pozostáva zo slovenských surovín, kde bol balený, do akého obalu bol balený, nezahŕňa ani zverejnenie (momentálne neverejných) výsledky testov. Potravinový Semafor urýchli proces rozhodovania sa zákazníkom, či je pre neho produkt vhodný, pre alergika zvýrazní použitie alergénov a zdigitalizuje všetky údaje o produkte z papierovej, tlačenej podoby do digitálnej podoby. Tým sa stane produkt transparentnejším a informácie tak už zákazník nemusí hľadať na obaloch, pretože odskenovaním produktu mu budú všetky informácie prenesené do výsledku, ktorý sa mu zobrazí za pár sekúnd. Takisto dobrovoľnosť a vlastné nastavenie kritérií (ich aktiváciou, či deaktiváciou) Potravinový Semafor zabezpečí vyhodnotenie, ktoré bude pre daného jednotlivca najvhodnejšie a založené na základe jeho vlastných požiadavok.

Video s vyjadrením odborníkov tu:

https://www.youtube.com/watch?v=m_QO1QLHnwE&feature=youtu.be&ab_channel=PatrickLinhart

 

 

 

 

Páčil sa Vám tento článok? Pridajte si blogera medzi obľúbených a my Vám pošleme email keď napíše ďalší článok
Pridaj k obľúbeným

Hlavné správy

NADÁCIA ZASTAVME KORUPCIU

Kočnerove DPH kauzy: kde polícia problém nevidí, prokurátori zdvíhajú prst

Prokurátori kritizujú nečinnosť vyšetrovateľky vo viacerých Kočnerových DPH kauzách.

Výzvy realitného trhu

Lacno a nevkusne. Po rokoch úpadku hľadáme, v čom sme vynikali

Vracajú sa architektonické súťaže.


Už ste čítali?